ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ WEB - БАЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

   Мониторингова система „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”

 Разработена: Юли 2014(в редовна експлоатация)

 Клиент:Асарел Медет АД

  виж още...

   Информационна система „ДЕНТО”

 Разработена: Септември 2008(в редовна експлоатация)

 Клиент:Д-р СЛАВОВ - Кабинети по дентална медицина

  виж още...

   System for Operational Management of the Cleaning Teams

 Development Period: April 2012(into operation in London)

 Client: Teodor Tomov

  виж още...

   Information System "Circuit"

 Development Period: Sep 2002 - Oct 2003

 Client: "Steiner Elektronik Technologie" - Bulgaria, Ruse

  виж още...

   Информационна система „ЛИНДАБ-БГ”

 Разработена: Февруари 2009

 Клиент:Линдаб СРЛ България

  виж още...

   Система за поддържане на база данни към web site www.dionislab.com

 Разработена: Юни 2010(в редовна експлоатация)

 Клиент: Дионис Елена ООД

   Система за поддържане на база данни към web site www.vik-kubrat.com

 Разработена: Юли 2009(в редовна експлоатация)

 Клиент: ВиК "Меден кладенец" ЕООД Кубрат

   Система за поддържане на база данни към web site www.kapkabg.com

 Разработена: Април 2012(в редовна експлоатация)

 Клиент: ЕТ "Красимир Найденов" Русе

   Информационна система
                          "ВИНИФИКАЦИЯ"

 Разработена: Март 2010

 Клиент:Бримби ЕООД

виж още...

   Информационна система
         "ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ВИНАРСКА ИЗБА"

 Разработена: Март 2010

 Клиент:Бримби ЕООД

виж още...

   Broker-Shipper-Consignee System (real time control)

 Development Period: Sept 2008

 Client:Brimbi Ltd.

(demo)

   System for tracking cycles of reproduction (cows, pigs, sheeps)

 Development Period: Oct 2010

 Client:Brimbi Ltd.

(demo: Current data for the group: cows)(demo)

   System for operational management of the clinic

 Development Period: Jan 2010

 Client:Brimbi Ltd.

(demo Map of treating patient)(demo: Situation)

   System for monitoring the presence of oxygen in the pool for fish production(based controllers SC1000 company Hach-Lange)

 Development Period: Nov 2011

 Client:Brimbi Ltd.

(demo: Report)