Мониторингова система „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”

 Разработена: Юли 2014(в редовна експлоатация)

 Клиент:Асарел Медет АД

 Резюме:

 МС "АСАРЕЛ - МЕДЕТ" е базирана на комплекс от Автоматични мониторингови станции (АМС), всяка от които включва:

    - контролер SC1000( със статично IP и съответен софтуер за достъп до него през интернет) на фирма Hach Lange и към него:

      - сонда за измерване на pH

      - сонда за измерване на разтворен кислороден диоксид

      - сонда за измерване на електропроводимост

 Периодично се пулират всички регистрирани АМС и изтеглената информация се записва в база данни.
 Сьздава се информация за презентиране върху уеб сървъра на Асарел

  виж карта с резултати от измерванията...

 Разработена е система от справки за нуждите на отдел „Екология” и другите функционални отдели