Информационна система „ЛИНДАБ-БГ”

 Разработена: Февруари 2009

 Клиент:Линдаб СРЛ България

 Резюме:

 ИС се използува за изчисляване на необходими материали :

    - калкулатор за покриви(TOPLINE);

    - калкулатор за халета(SYSTEMLINE)

    - калкулатор за водосборни системи на покриви(RAINLINE) ;