Информационна система „ДЕНТО”

 Разработена: Септември 2008(в редовна експлоатация)

 Клиент:Д-р СЛАВОВ - Кабинети по дентална медицина

 Резюме:

 ИС се използува за организиране на процеса по обслужване на пациентите:

    - обработка на оперативен график за обслужване на пациентите;

    - осигурена е възможност за online заявяване на часове за обслужване на пациенти през сайта www.mydento.com;

    - отчетност към НЗОК ;

    - справки по заплащане на извършваните процедури.